Har du problem med att behålla ditt fokus när du jobbar?

Om uppgifter som tar 30 minuter tar en timme för dig att slutföra, eller om du ständigt tittar på telefonen eller kontrollera ditt Facebook-konto hela dagen, är antagligen svaret ja.

Larry Rosen, Ph.D., forskningspsykolog och författare till ”iDisorder: Understanding Our Obsession With Technology and Overcoming its Hold on Us”, säger att vi sällan fokuserar och deltar i någon uppgift i mer än 3 till 5 minuter innan vi blir distraherade – främst via e-post, texter och sociala medier.

”Sammanfattningen är att vi alla ständigt blir distraherade oavsett om du är i skolan, på ditt jobb eller bara hemma”, säger Rosen.

För att bli av med dessa dåliga vanor säger Rosen att vi måste omprogrammera våra hjärnor för att svara på ett fast schema snarare än spontana infall.

Rosen föreslår att man börjar i det lilla. Du kan till exempel ställa in ditt alarm eller en timer på en minut, då du får kontrollera vilket socialt nätverk du vill. När de 60 sekunderna är har gått ställer du in alarmet på 15 minuter – det maximala uppmärksamhetsspannet i dessa dagar – då du måste jobba utan att kontrollera din e-post, SMS eller sociala medier. Upprepa sedan.

Nyckeln till den här metoden är att vända telefonen med skärmen nedåt och stänga av ljudet, samtidigt som du stänger alla dina distraherande fönster på datorskärmen, snarare än att bara minimera dem. ”Om du ser eller hör meddelandena kommer det att göra att du flyttar fokus och din uppmärksamhet dit oavsett om du vill eller inte,” säger Rosen.

När du väl är bekväm med 15 minuters distraktionsfri arbetstid, som Rosen har sett tar någonstans från några dagar till ett par veckor, ökar du på det till 20, 25 och sedan 30 minuter. ”När du har nått 30 minuter fungerar det automatiskt sedan,” säger Rosen.

För att hålla dig själv lugn och undvika att påverka personliga eller professionella relationer, kan du meddela alla som är vana vid att du normalt svarar direkt, att du kanske inte kan svara på upp emot en halvtimme i fortsättningen, säger Rosen.

Han föreslår följande meddelande: ”Jag inser att jag har fått dessa dåliga vanor att agera lite som Pavlovs hundar och reagerar allt som ringer, och jag kommer nu att hålla mig till ett schema. Jag arbetar fokuserat upp till 30 minuter så det kan ta mig upp till en halvtimme att komma tillbaka till dig. Notera att jag inte ignorerar dig, men jag försöker fokusera och delta så att jag kan göra mitt arbete på bästa sätt.”

Rosen säger att han har sett företag implementera denna metod på gruppnivå under fasta möten där alla kontrollerar sin telefon en gång var 15 minut för att förhindra den distraherande ångest som forskning visar att folk känner när de inte kan kontrollera sina kommunikationsnätverk.

Denna interna drift att kontrollera alla dina nätverk, eftersom du är orolig för att du går miste om något viktigt, är lika distraherande som störande ljud eller händelser runt omkring dig, säger Rosen – och tricket att avsätta 15 till 30 minuter, där du kan koncentrera dig djupt på en uppgift är ett sätt att inte låta något distrahera dig.

Author