Har du problem med att behålla ditt fokus när du jobbar? Om uppgifter som tar 30 minuter tar en timme för dig att slutföra, eller om du ständigt tittar på telefonen eller kontrollera ditt Facebook-konto hela dagen, är antagligen svaret ja. Larry Rosen, Ph.D., forskningspsykolog och författare till ”iDisorder: Understanding Our Obsession With Technology and Overcoming its Hold on Us”, säger att vi sällan fokuserar och deltar i någon uppgift i mer än 3 till…